Profesionální přístup

Služby poskytujeme na nejvyšší profesionální úrovni celé řadě nadnárodních, mezinárodních i domácích společností, stejně tak jako veřejným subjektům.

Stabilita a zkušenosti

Přes 25 let jsme renomovanou advokátní kanceláří zaměřenou na komplexní právní a poradenské služby veřejným i soukromým subjektům.

Multidisciplinární služby

Zakázky multidisciplinární povahy řešíme zapojením renomovaných auditorských a daňově-poradenských společností a dalších specializovaných subjektů.

Mezinárodní rozsah

Při uspokojování mezinárodních potřeb našich klientů nabízíme potenciál mezinárodní sítě právních kanceláří International Alliance of Law Firms.

NOVINKY

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů v kontextu zapsaného ústavu

Jakým způsobem se mohou veřejné vysoké školy, ale i veřejné výzkumné instituce, popřípadě další instituce, coby povinné subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bránit u soudu poté, co dle novely tohoto zákona účinné od začátku minulého roku přešla působnost odvolacího orgánu na Úřad pro ochranu osobních údajů?

Více »
Novinky

Přezkum poskytování informací: rektor z žalovaného žalobcem

Jakým způsobem se mohou veřejné vysoké školy, ale i veřejné výzkumné instituce, popřípadě další instituce, coby povinné subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bránit u soudu poté, co dle novely tohoto zákona účinné od začátku minulého roku přešla působnost odvolacího orgánu na Úřad pro ochranu osobních údajů?

Více »
Novinky

Soud dal za pravdu VŠ ve sporu s MŠMT v tom, že poskytovatel dotace musí uvést konkrétní důvody, pro které dotaci neposkytl

V nedávné době vydal Městský soud v Praze zajímavý rozsudek, kterým vyhověl žalobě naší klientky – veřejné vysoké školy proti rozhodnutí o neposkytnutí dotace. Rozhodnutí je zajímavé zejména tím, pokud je nám z dostupných zdrojů známo, že jde o první obdobný případ, kdy soud interpretoval požadavek na transparentní zdůvodnění způsobem zahrnujícím i právo žalobkyně dozvědět se, na základě jakých konkrétních hodnotících kritérií byly projektu žalobkyně strženy body.

Více »
Novinky
error: