Obchodně-právní vztahy

Kontakty pro tuto specializaci:

Poskytujeme komplexní právní poradenství při strukturování, projednávání obsahu, realizaci i ukončování veškerých typů obchodních smluv pro podnikatelskou praxi na území ČR. Ve spolupráci s poskytovateli specializovaných poradenských služeb v oblasti auditu a daňového, transakčního a podnikového poradenství zajišťujeme poradenství týkající se daňových otázek či speciálních transakčních či podnikových specifik. Typické služby na poli práva obchodních společností zahrnují zejména:

error: