Fondy EU a další programy podpor

Kontakt pro tuto specializaci:

Specializace na poradenství a audity v oblasti projektů financovaných z fondů EU včetně jejich administrace, a to zejména v rámci CIP, OPPI, OPLZZ, OP VaVpI, OPVK, IOP, přinesla kanceláři celou řadu zajímavých příležitostí k poskytování služeb.

error: