Mediace

Mediace je metoda mimosoudního řešení sporů za účasti třetí, nezávislé osoby – mediátora, která se v posledních letech začíná stále více rozvíjet i v České republice. Mediační řízení je strukturovaným procesem, v němž mediátor kvalifikovaně asistuje stranám ve vzájemné komunikaci tak, aby se jim podařilo dosáhnout smírného řešení sporu formou uzavření mediační dohody. Soudem schválená mediační dohoda je vykonatelným právním titulem. Výhodou mediace je její neformálnost a flexibilita.

Mediaci se v rámci kanceláře věnuje JUDr. Šárka Zusková, mediátorka zapsaná v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR, rozhodkyně Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a členka sekce ADR České  advokátní komory.

error: