Soukromý sektor

Obchodně-právní vztahy

Poskytujeme komplexní právní poradenství při strukturování, projednávání obsahu, realizaci i ukončování veškerých typů obchodních smluv pro podnikatelskou praxi na území ČR.

Fúze & akvizice

Kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblasti akvizic a přeměn společností zejména formou sloučení, splynutí, převzetí, rozdělení společností apod.

Nemovitosti

Kancelář má bohaté zkušenosti v oblasti transakcí s nemovitostmi; její poradenská činnost se dotýká veškerých aspektů těchto transakcí.

Pracovní právo

Poskytuje široké spektrum služeb, které zahrnují veškeré aspekty pracovního práva v České republice i s ohledem na členství ČR v Evropské unii.

Spory, arbitráž

Poskytujeme právní služby a zastupování v řízení před soudy v obchodních a občanských sporech, v řízení před rozhodčími soudy (arbitráž) atd.

Právo duševního vlastnictví

Kancelář se v oblasti práv průmyslových a práva duševního vlastnictví zaměřuje, mimo ochranných známek, vynálezů, průmyslových a užitných vzorů atp.

Hospodářská soutěž

Kancelář má rozsáhlé zkušenosti a nabízí právní poradenství a služby týkající se různých aspektů práva hospodářské soutěže.

Due diligence

S poskytováním komplexních právních služeb v oblasti transakcí zahrnujících přeměny či přejímání společností úzce souvisí i služby spočívající v provedení tzv. právního (akvizičního) auditu společností (due diligence).

Obchodní smlouvy

Kancelář poskytuje komplexní služby a právní poradenství při strukturování, přípravě textu, projednávání obsahu, pozdější realizaci i ukončování obchodních smluv.

Retail / Ochrana spotřebitele

Poskytujeme právní služby v oblasti tzv. spotřebitelského práva řadě mezinárodních společností zabývajících se distribucí a maloobchodním prodejem na českém trhu.
error: