Výzkum, vývoj a inovace

Kontakt pro tuto specializaci:

Specializujeme se na problematiku financování výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI), dopadů národní a evropské úpravy financování VaVaI (včetně evropského soft law) na vnitřní poměry výzkumných organizací a na problematiku transferu technologií činí naše služby jedinečnými pro potřeby výzkumných organizací, příjemců podpor z OP VaVpI, OP PI, komunitárních programů EU apod.

Naše služby v oboru VaVaI:

error: