Financování sociálních služeb

Kontakt pro tuto specializaci:

Právní poradenství v oblasti plánování a financování sociálních služeb patří mezi služby naší kanceláře se specializovaným zaměřením. Zahrnuje právně-poradenskou podporu územně samosprávných celků – zadavatelů sociálních služeb, poskytovatelů sociálních služeb a orgánů státní správy v této oblasti.

error: