Veřejný sektor

Veřejné zakázky

Právní poradenství v oblasti „public procurement“ je tradiční součástí našich služeb jak pro veřejný, tak i soukromý sektor.

Financování sociálních služeb

Právní poradenství v oblasti plánování a financování sociálních služeb patří mezi služby naší kanceláře se specializovaným zaměřením.

Výzkum, vývoj a inovace

Specializujeme se na problematiku financování výzkumu, vývoje a inovací.

Veřejná podpora

Právní poradenství v oblasti problematiky veřejné podpory je nedílnou součástí našich služeb pro veřejný sektor, zejména pro poskytovatele podpor z různých dotačních programů.

Fondy EU a další programy podpor

Specializace na poradenství a audity v oblasti projektů financovaných z fondů EU včetně jejich administrace.

Public Private Partnership

Naše intenzívní zaměření na problematiku Public Private Partnership (PPP) přineslo řadu úspěšných projektů veřejné infrastruktury a veřejných služeb.
error: