Právo duševního vlastnictví

Kontakty pro tuto specializaci:

Kancelář se v oblasti práv průmyslových a práva duševního vlastnictví zaměřuje, mimo ochranných známek, vynálezů, průmyslových a užitných vzorů, ochranu zeměpisných označení a označení původu, správu portfolií průmyslových práv, SW a jeho právní ochranu, autorské právo, na poradenství při nakládání s duševním vlastnictvím v rámci projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Kancelář poskytuje komplexní poradenství, ať již se jedná o otázky nesporné, jako např. příprava smluvních ujednání a právní poradenství s tím spojené, či o spornou agendu týkající se porušování těchto práv a následných soudních jednání jak v rámci práva soukromého (předběžná opatření, žaloby apod.), tak v rámci práva veřejného (celní opatření na ochranu těchto práv apod.). Kancelář poskytuje služby i v oblasti ochrany osobnosti a nekalé soutěže, jakož i v oblastech souvisejících, např. v otázkách ochrany osobních údajů či výrobkového marketingu, reklamních aktivit a právní regulace související s ochranou spotřebitele.

error: