Právo duševního vlastnictví

Kontakty pro tuto specializaci:

Kancelář se v oblasti práva duševního vlastnictví primárně zaměřuje na poradenství při nakládání s duševním vlastnictvím v rámci projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Kancelář poskytuje komplexní poradenství, ať již se jedná o otázky nesporné, jako např. příprava smluvních ujednání a právní poradenství s tím spojené, či o spornou agendu týkající se porušování těchto práv a následných soudních jednání jak v rámci práva soukromého (předběžná opatření, žaloby apod.). Kancelář poskytuje služby i v oblasti ochrany osobnosti a nekalé soutěže, jakož i v oblastech souvisejících, např. v otázkách ochrany osobních údajů či výrobkového marketingu, reklamních aktivit a právní regulace související s ochranou spotřebitele.

error: