Spory, arbitráž

Kontakty pro tuto specializaci:

Poskytujeme právní služby a zastupování v řízení před soudy v obchodních a občanských sporech, v řízení před rozhodčími soudy (arbitráž), v administrativních řízeních před správními orgány a při přezkumu rozhodnutí správních orgánů řádnými soudy. Kancelář zastupuje řadu významných společností v žalobách před soudy o přezkoumání správních (administrativních) rozhodnutí.

error: