Povinné právní informace

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o., IČO: 07759711, DIČ: CZ07759711 je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 307191 je právním nástupcem původního sdružení advokátů HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI, IČO: 66231051, DIČ: CZ5912220776. JUDr. Pavel Holec, advokát číslo ČAK 5239 a JUDr. Karel Zuska, advokát číslo ČAK 1137 pokračují jako jednatelé nového s.r.o.

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři („Advokátní kancelář“) si váží Vašeho zájmu o naše informace a služby a Vaší návštěvy našich webových stránkách na adrese www.holec-advokati.cz.

Advokátní kancelář vynakládá veškeré úsilí, aby informace obsažené na těchto webových stránkách byly pro návštěvníky užitečné. Advokátní kancelář však nezaručuje ani nečiní záruky o přesnosti, úplnosti a aktuálnosti těchto informací. Informace uvedené na těchto webových stránkách nejsou míněny jako právní porada a neměly by být takto užívány, jejich účelem je upozornit na určité vybrané právní otázky, nikoliv poskytnout právní stanovisko či vyčerpávající rozbor. Budete-li potřebovat detailnější informace nebo návaznou radu s ohledem na otázky obsažené na těchto webových stránkách, doporučujeme použít kontaktní údaje uvedené na těchto webových stránkách.

Advokátní kancelář, její členové a zaměstnanci na sebe neberou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu těchto webových stránek stránky a dále odmítají odpovědnost jakékoli povahy za veškeré ztráty způsobené v souvislosti s užíváním těchto webových stránek. Toto omezení odpovědnosti platí pro veškeré náhrady škody bez ohledu na jejich druh. Advokátní kancelář si vyhrazuje právo kdykoli měnit zveřejněné informace bez oznámení.

Odkazy na webové stránky jiných osob jsou zde uvedeny pouze z praktických důvodů a nezakládají odpovědnost za informace, obsažené na webových stránkách jiných osob, ani souhlas s jejich obsahem ze strany Advokátní kanceláře. Advokátní kancelář nečiní žádné záruky, ať již výslovné nebo implicitní, s ohledem na přesnost, dostupnost, spolehlivost nebo obsah takových informací, textů, grafického zpracování a odkazů. Advokátní kancelář neprováděla testování softwaru jiných stránek a nečiní žádná prohlášení s ohledem na kvalitu, bezpečnost nebo vhodnost tohoto softwaru.

Chcete-li použít odkaz na webové stránky Advokátní kanceláře, můžete se odkázat pouze na jejich úvodní domovskou stránku (home page).

Materiály zobrazené či uvedené na webových stránkách Advokátní kanceláře mimo jiné včetně veškerých dokumentů, souborů, grafiky, zařízení, kódu a obecného vzhledu webových stránek jsou předmětem autorských práv Advokátní kanceláře a/nebo jejich členů či zaměstnanců. Veškerá práva jsou vyhrazena, pokud není konkrétně uvedeno jinak.

Jakýmkoliv nepovoleným zásahem do webových stránek Advokátní kanceláře nebo jejich nepovoleným užitím či jejich jednotlivých složek, může dojít k porušení autorských či autorským právům příbuzných práv třetích osob nebo Advokátní kanceláře. Při povoleném užití informací uvedených na těchto webových stránkách je nutné uvést Advokátní kancelář jako zdroj.

error: