Externí spolupráce

Při poskytování služeb svým klientům spolupracuje kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři s odborných poradenských služeb v oblasti auditu a daňového, transakčního a podnikového poradenství jako jsou KPMG či Ernst & Young. Tato úzká spolupráce umožňuje klientům využívat nejen komplexní nabídky z oblasti právních služeb, ale i z oblasti auditu, daňového poradenství, financí, apod., a to jak v národním, tak nadnárodním měřítku. V rámci této spolupráce jsou pro klienty též pořádány pravidelné odborné semináře k aktuálním problémům zejména právní, daňové a účetní legislativy.

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři udržuje v rámci sdružení „AllyLaw“ úzké kontakty se značným počtem mezinárodnímích advokátních kanceláří, s nimiž spolupracuje na evropských a globálních transakcích, což je zárukou, že jsou klientům kanceláře poskytovány právní služby na úrovni mezinárodního standardu. Tato spolupráce zahrnuje nejen většinu evropských zemí, ale i celou řadu právních kanceláří umístěných v USA, Jižní Americe, Africe či Asii.

error: