Pracovní právo

Kontakty pro tuto specializaci:

Poskytujeme široké spektrum služeb, které zahrnují veškeré aspekty pracovního práva v České republice i s ohledem na členství ČR v Evropské unii. Zaměřujeme se jednak na preventivní opatření, která mají minimalizovat rizika při kontrolách zaměstnavatelů prováděných státními orgány, tak i na vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, zejména pak na eliminaci možných negativních důsledků při ukončování pracovních poměrů (neplatnost výpovědi apod.). Vedle strukturování a přípravy smluv samotných, výpovědí či jiných písemností právní povahy se kancelář zaměřuje i na poradenství týkající se:

error: