Fúze & akvizice

Kontakty pro tuto specializaci:

Kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblasti akvizic a přeměn společností zejména formou sloučení, splynutí, převzetí, rozdělení společností apod. Tyto služby jsou klientům nabízeny formou „na klíč“. V případě požadavku klienta na současné zajištění všech dalších služeb obvykle souvisejících s přeměnou společností (audit, účetní, finanční či daňové poradenství, oceňování podniku apod.) se nabízí efektivní využití tzv. multidisciplinárních služeb v úzké spolupráci s poskytovateli odborných poradenských služeb v oblasti auditu a daňového, transakčního a podnikového poradenství.

U globálních transakcí přesahující rozměr České republiky se vedle toho nabízí využití spolupráce se zahraničními advokátními kancelářemi, především pak s kancelářemi spolupracujícími s tzv. „Big Four“.

reference:

error: