Nemovitosti

Kontakty pro tuto specializaci:

Kancelář má bohaté zkušenosti v oblasti transakcí s nemovitostmi; její poradenská činnost se dotýká veškerých aspektů těchto transakcí, včetně zakládání speciálních právnických subjektů (SPV) za účelem nabytí vlastnictví, strukturování a financování projektu, sestavení, projednání a realizace kupních smluv, smluv pro realizaci výstavby, asistence při získání potřebných souhlasů pro územní a stavební řízení, financování projektů, nájmu a marketingu.

Nejvýznamnější reference:

error: