Hospodářská soutěž

Kontakty pro tuto specializaci:

Kancelář má rozsáhlé zkušenosti a nabízí právní poradenství a služby týkající se různých aspektů práva hospodářské soutěže, ať již jde o transakce realizované na území České republiky, anebo globálnější transakce přesahující rámec jedné země. Tyto služby často souvisejí se spojováním soutěžitelů – nabýváním podílů na českých společnostech (slučování, spojování či přejímání společností, jejich podniků nebo částí), ale mohou souviset i s dosažením určitého podílu na trhu anebo s vynucováním (resp. omezováním) určitého soutěžního jednání při běžné podnikatelské činnosti či zapovězenými dohodami mezi soutěžiteli. Souviset mohou i se zadáváním veřejných zakázek či poskytováním státní podpory.

Nabízené služby zahrnují komplexní zastupování klientů nejen při řízeních u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s udělováním povolení slučování společností či dalšími soutěžními jednáními, ale též s uplatňováním soudních přezkumů ve vztahu k rozhodnutím Úřadu, dále pak poradenskou činnost týkající se veškerých aspektů soutěžního práva. U globálních transakcí přesahující rozměr České republiky se nabízí využití spolupráce se zahraničními advokátními kancelářemi, především pak s kancelářemi spolupracujícími s mezinárodními poskytovateli odborných poradenských služeb v oblasti auditu a daňového, transakčního a podnikového poradenství.

error: