Činnost rozhodců

Oba partneři kanceláře se vedle výkonu advokacie již téměř 20 let aktivně angažují v rozhodování sporů v rozhodčím řízení, především pak sporů rozhodovaných u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ale i sporů rozhodovaných v řízeních ad-hoc.

Dosud působili Karel Zuska i Pavel Holec v postavení předsedy, jediného rozhodce, člena rozhodčího senátu či právního zástupce / poradce ve více jak 100 tuzemských a mezinárodních rozhodčích řízeních nejen v Praze, ale také ve Vídni či Paříži.

error: