Veřejná podpora

Kontakt pro tuto specializaci:

Právní poradenství v oblasti problematiky veřejné podpory je nedílnou součástí našich služeb pro veřejný sektor, zejména pro poskytovatele podpor z různých dotačních programů. Součástí našich služeb je:

error: