Zdá se, že po vstupu nového zákoníku práce v účinnost bude pozice zaměstnavatele, který chce propust

error: