Ústavní soud se vyjádřil k uplatňování zásady subsidiarity trestní represe a stanovil bližší vodítka pro posouzení, zda byl spáchán trestný čin pomluvy

error: