Převzetí firem

Kontakty pro tuto specializaci:

S poskytováním komplexních právních služeb v oblasti přeměn společností, akvizic, práva obchodních společností a práva hospodářské soutěže úzce souvisí i poradenství advokátní kanceláře HOLEC, ZUSKA & Partneři v rámci tzv. převzetí společností, a to jak formou převodu obchodních podílů resp. akcií, tak i formou převzetí podniku nebo jeho části. Máme praktické zkušenosti i s procesy vytěsnění menšinových akcionářů (squeeze-out). I tyto služby kanceláře jsou nabízeny formou „na klíč“, kdy kancelář na základě udělených plných mocí zpracuje veškerou právní dokumentaci potřebnou k realizaci převzetí, koordinuje své výstupy s daňovými poradci, znalci a dalšími externími spolupracovníky klienta, připraví veškeré podklady k rozhodnutí příslušných orgánů společností, zajistí veškerá nezbytná zveřejnění a oznámení informací a zajistí též zápis příslušné formy převzetí do obchodního rejstříku. I tady se v případě požadavku klienta na současné zajištění  všech dalších služeb obvykle souvisejících s převzetím společností (audit, účetní, finanční či daňové poradenství, oceňování podniku apod.) nabízí efektivní využití tzv. multidisciplinárních služeb v úzké spolupráci s poskytovateli odborných poradenských služeb v oblasti auditu a daňového, transakčního a podnikového poradenství.

U globálních transakcí přesahujících rozměr České republiky se nabízí využití spolupráce se zahraničními advokátními kancelářemi, především pak s kancelářemi spolupracujícími v rámci sdružení AllyLaw.

error: