Porušení práv duševního vlastnictví může vést k nezpůsobilosti výdajů příjemce dotace

error: