Novinky v oblasti BOZP zavedené novelou zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

error: