Bagatelní porušení dotačních podmínek může být porušením rozpočtové kázně

error: