Kateřina Godycká

godycka akhzp

Mgr. Kateřina Godycká absolvovala v roce 2014 Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Advokátní zkoušky složila v roce 2017. Od dob svých studií působila v několika advokátních kancelářích a v advokacii se tak nepřetržitě pohybuje již od roku 2011. Před svým příchodem do naší advokátní kanceláře načerpala zkušenosti při poskytování právních služeb klientům, a to jak v oblasti soukromého práva, tak i práva veřejného, od řešení jednorázových právních služeb po zajištění komplexní právní podpory obchodní společnosti s více než 1500 zaměstnanci na území České a Slovenské republiky. Při výkonu advokacie se snaží individuálním přístupem řešit různorodé nastalé životní situace ať už jednotlivce či nadnárodní korporace. V současné době se vedle komplexního právního poradenství v oblasti obchodního a občanského práva se zaměřením na právo pracovní specializuje na oblast veřejných zakázek a právní služby poskytované především veřejnoprávním subjektům a ostatním institucím v nepodnikové sféře.

  • Evidenční číslo ČAK 17816
  • IČO 06488463
  • ID datové schránky m88tmtj
error: