Změny občanského zákoníku účinné od 1. 1. 2018

error: