Z aktualit legislativního procesu – novela zákona o rozpočtových pravidlech, novela ZVZ vrácena PS

error: