Výkon funkce člena orgánu kapitálové společnosti – bezplatný či nikoli?

error: