Úvod  |  Veřejnoprávní sektor  |  Fondy EU a další programy...

Fondy EU a další programy podpor

Specializace na poradenství a audity v oblasti projektů financovaných z fondů EU včetně jejich administrace, a to zejména v rámci 7.RP, CIP, OPPI, OPLZZ, OP VaVpI, OPVK, IOP, přinesla kanceláři celou řadu zajímavých příležitostí k poskytování služeb.

  • Poradenství v oblasti veřejných zakázek financovaných ze strukturálních fondů EU
  • Poradenství v oblasti komunitárních programů Evropské Unie
  • Poradenství při realizaci programů podpor ve výzkumu a vývoji

Nejvýznamnější reference:

  • Audity veřejných zakázek v rámci projektu Odborná asistence při výkonu kontrol vybraných projektů financovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006 (účast v týmu Ernst & Young, Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012)
  • Poradenství v oblasti komunitárních programů Evropské Unie - 6. rámcový program EU (MARIE CURIE RESEARCH TRAINING NETWORKS – QUASAAR) a 7. rámcový program EU (Prestižní grant v rámci programu IDEAS – projekt Chemical Processing by Swarm Robotics) (VŠCHT, 2010)
  • Komplexní poradenství při realizaci programů podpor ve výzkumu a vývoji (Technologická agentura, 2011-2012)
  • Poradenství v rámci I. etapy realizace stavby výzkumného centra ELI v Dolních Břežanech (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2011 – 2012)
  • Komplexní poradenství a organizace veřejných zakázek financovaných z EU fondů (viz oddíl Veřejné zakázky)