Úvod  |  Veřejnoprávní sektor  |  Public Private Partnership

Public Private Partnership

Naše intenzívní zaměření na problematiku Public Private Partnership (PPP) přineslo řadu úspěšných projektů veřejné infrastruktury a veřejných služeb s využitím financování z veřejných a soukromých zdrojů.  Kancelář je členem Asociace PPP, partner kanceláře JUDr. Karel Zuska je členem Řídícího výboru Asociace PPP.

Kancelář získala ocenění za přínos rozvoji PPP za rok 2007 a 2009 (JUDr. Karel Zuska) a 2011 (Mgr. Jan Lašmanský).

Kancelář je akreditovanou vzdělávací institucí úředníků veřejné správy a územní samosprávy s programem „Spojení veřejného a soukromého sektoru při rozvoji obcí, měst a regionů s možností čerpání evropských a národních dotací“.

Naše služby v oboru PPP:

 • Zpracování studií proveditelnosti projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru
 • Zpracování koncesních projektů, koncesních dokumentací a koncesních smluv
 • Komplexní poradenství při řešení projektů formou institucionálních partnerství (IPPP)
 • Komplexní poradenství v koncesních řízeních
 • Administrace koncesních řízení v postavení pověřené osoby
 • Zastoupení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • Zastoupení před správním soudem
 • Poradenství a zastoupení ve sporech plynoucích z uzavřených smluv
 • Audity koncesních řízení, zpracování posudků a stanovisek
 • Konference, workshopy, vzdělávací programy, odborné články a publikace

Nejvýznamnější reference:

Kancelář jako jedna z mála advokátních kanceláří v praxi úspěšně realizovala, resp. realizuje již několik PPP projektů, a to jak na municipální, tak i celostátní úrovni:

 • Zajištění správy a provozu víceúčelového sportovního hřiště Tachov (Město Tachov, 2008)
 • Zajištění školního a veřejného stravování (Říčany, Rakovník, Jirkov, Universita Jana Evangelisty Purkyně, 2009 - 2012)
 • Zajištění komunálních služeb (Mníšek pod Brdy, 2011)
 • Zajištění provozu plynové kotelny a zabezpečení dodávek tepla a teplé vody (Velká Hleďsebe, 2009)
 • Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury (Říčany, Lysá nad Labem, Zásmuky, 2010 - 2012)
 • Zajištění monitoringu kvality ovzduší (MČ Praha 3, 2011 - 2012).

Dosavadním vyvrcholením úspěšného působení kanceláře na poli PPP je úspěšně realizovaný významný projekt

 • Výběr provozovatelů, kteří zajistí vytvoření a provoz elektronických tržišť veřejné správy (MMR, 2012)

Kancelář se stala uznávaným poradcem řady ministerstev a ostatních orgánů státní správy či územní samosprávy v problematice realizace PPP projektů v oblasti zabezpečení veřejných služeb:

 • Metodika kombinace PPP a financování z OPPI (MPO, 2010)
 • Metodiky v rámci projektu EF-TRANS - PPP v rámci transferu technologií (MŠMT, 2011)
 • PPP v rámci zajištění systému sociálních služeb (MPSV, 2011)
 • Analýza možnosti aplikace principu PPP při realizaci vodního díla Plavební stupeň Děčín (účast v odborném týmu Ernst & Young, Ředitelství vodních cest, 2011)
 • Studie k možnosti financování PPP projektů z EU fondů (účast v odborném týmu Ernst & Young, Ministerstvo financí Slovenské republiky, 2010)
 • Studie zjednodušení realizace PPP projektů v ČR (Asociace PPP, 2009)
 • Studie využití praktických poznatků a zkušeností z dosavadní realizace koncesních řízení pro připravovanou novelu koncesního zákona (MMR, 2011)