Úvod  |  Veřejnoprávní sektor  |  Veřejná podpora

Veřejná podpora

Právní poradenství v oblasti problematiky veřejné podpory je nedílnou součástí našich služeb pro veřejný sektor, zejména pro poskytovatele podpor z různých dotačních programů.

 • Poradenství při nastavení projektů s prvky veřejné podpory
 • Poradenství v oblasti stanovení vyrovnávací plateb
 • Eliminace rizik nedovolené veřejné podpory
 • Notifikace

Nejvýznamnější reference:
 • Příprava modelu víceletého financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji (KHK, 2012)
 • Právní analýza II - Rozbor právního systému ČR v oblasti sociálních služeb a jejich financování ve vztahu k právu Společenství v oblasti sociálních služeb v obecném zájmu (MPSV, 2011)
 • Analýza otázek veřejné podpory při financování Science parku (Techmánie, 2011)
 • Metodiky II, IV a V – zajištění principů veřejné podpory při komercionalizaci poznatků VaVaI (MŠMT, projekt EF-TRANS, 2010 – 2011)
 • Metodika kombinace PPP a financování z OPPI (MPO, 2010)
 • Studie aplikace Rámce Společenství ve vnitřních předpisech VŠ (VUT v Brně, 2010)
 • Studie veřejné podpory v rámci realizace Vědeckotechnického parku Nový Klimentov (Klimentovská a.s., 2009)
 • Analýza financování služeb sociální prevence formou vyrovnávací platby (Královéhradecký kraj, 2009)
 • Studie VTPJ Jihlava – analýza veřejné podpory při provozu VTPJ (Kraj Vysočina, 2009)
 • Studie aplikace podpory de minimis na případ Libereckého kraje (NS MAS, o.p.s., 2008)