Úvod  |  Veřejnoprávní sektor  |  Výzkum, vývoj a inovace

Výzkum, vývoj a inovace

Kanceláře se specializuje na problematiku financování výzkumu, vývoje a inovací, dopadů národní a evropské úpravy financování VaVaI (včetně evropského soft law) na vnitřní poměry výzkumných organizací a na problematiku transferu technologií činí naše služby jedinečnými pro potřeby výzkumných organizací, příjemců podpor z OP VaVpI, OP PI, komunitárních programů EU apod.

Naše služby v oboru VaVaI:

 • Příprava projektů (OP VaVpI, OPPI, 7. RP, CIP, atd.) - smluvní dokumenty (partnerské a konsorciální smlouvy), úprava duševního vlastnictví, připravenost institucí, komplexní poradenství při přípravě projektových žádostí
 • Realizace projektů - poradenství v oblasti zadávání zakázek, komplexní poradenství při administraci a reportování projektů
 • Vnitřní audity a poradenství v oblasti úpravy vnitřních předpisů a dalších vnitřních organizačně-technických opatření - připravenost institucí a soulad jejich vnitřních předpisů s aplikovatelnou právní úpravou a požadavky plynoucími z programů podpory VaVaI (úprava duševního vlastnictví, spolupráce s podnikatelskou sférou, oddělení hospodářských a nehospodářských aktivit, atd.), komplexní poradenství včetně oblasti účetně analytických nástrojů (full-cost)
 • Problematika duševního vlastnictví (IPR) a transferu technologií - smluvní a kolaborativní výzkum, příprava a revize vnitřních norem a strategií a systémů ochrany, nakládání s duševním vlastnictvím (IPR) a transfer technologií.
 • Zakládání firem (SPIN-OFF)
 • Problematika veřejné podpory podle Rámce Společenství

Nejvýznamnější reference:

Kancelář je autorem řady významných metodik zpracovaných zejména pro MŠMT v rámci projektu EF-TRANS, přednáškovou a lektorskou činností je pak aktivně zapojena do projektu EF-FIN. Stala se poradcem několika významných projektů financovaných z OP VaVpI.

 • Analýza právních vztahů k výsledkům vývoje (vlastnictví a práva k duševnímu vlastnictví) - projekt vývoje letounu EV - 55 (Asociace leteckých výrobců, 2011)
 • Komplexní právní poradenství v projektu OP VaVpI a projektu velké infrastruktury (CESNET, 2010 – 2012)
 • Komplexní právní poradenství při realizaci programů podpor (Technologická agentura, 2011-2012)
 • Analýzy a Metodiky v projektu EF-TRANS (MŠMT, 2010-2012)
 • Poradenství v oblasti přípravy programových dokumentů a v otázkách veřejné podpory (Technologické centrum Královéhradeckého kraje, 2010)
 • Poradenství v oblasti komunitárních programů Evropské unie - 6. rámcový program EU (MARIE CURIE RESEARCH TRAINING NETWORKS – QUASAAR) a 7. rámcový program EU (Prestižní grant v rámci programu IDEAS – projekt Chemical Processing by Swarm Robotics) (VŠCHT, 2010)
 • Aplikace Rámce Společenství na vnitřní předpisy VŠ (VUT V Brně, 2010)
 • Jihočeská universita
 • FZU