Úvod  |  Veřejnoprávní sektor  |  Financování sociálních...

Financování sociálních služeb

Právní poradenství v oblasti plánování a financování sociálních služeb patří mezi služby naší kanceláře se specializovaným zaměřením. Zahrnuje právně-poradenskou podporu územně samosprávných celků - zadavatelů sociálních služeb, poskytovatelů sociálních služeb a orgánů státní správy v této oblasti.

 • Poradenství při síťování sociálních služeb
 • Poradenství v oblasti stanovení vyrovnávací plateb
 • Eliminace rizik nedovolené veřejné podpory
 • Zadávání veřejných zakázek a koncesí na poskytování SS při aplikaci zákonných výjimek
 • Podpora poskytovatelů při účasti zadávacích řízeních

Nejvýznamnější reference:

 • Poradenství v individuálních projektech Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb (KHK, 2008 – 2010)
 • Právní analýza II – Rozbor právního systému ČR v oblasti sociálních služeb a jejich financování ve vztahu k právu Společenství v oblasti sociálních služeb v obecném zájmu (MPSV, 2011)
 • Příprava modelu víceletého financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji (KHK, 2012)
 • Metodika způsobu zadávání VZ na poskytování sociálních služeb v KHK v rámci IP financovaných z ESF – OPLZZ (KHK, 2012)
 • Členství v expertním týmu aktivity č. 6 individuálního projektu Podpora procesů v sociálních službách (JUDr. Karel Zuska – MPSV 2011/2012)
 • Konference Aktuální stav a perspektivy v oblasti plánování a financování sociálních služeb (KHK-Univerzita HK, 21.06.2012)