Úvod  |  Veřejnoprávní sektor

Veřejnoprávní sektor

Právní poradenství v oblasti „public procurement“ je tradiční součástí našich služeb jak pro veřejný, tak i soukromý sektor. Zahrnuje jednak právně-poradenskou podporu zadavatelů veřejných zakázek k úspěšnému zvládnutí nástrah zadávacích řízení, jednak podporu...

Právní poradenství v oblasti plánování a financování sociálních služeb patří mezi služby naší kanceláře se specializovaným zaměřením. Zahrnuje právně-poradenskou podporu územně samosprávných celků - zadavatelů sociálních služeb, poskytovatelů sociálních služeb a...

Kanceláře se specializuje na problematiku financování výzkumu, vývoje a inovací, dopadů národní a evropské úpravy financování VaVaI (včetně evropského soft law) na vnitřní poměry výzkumných organizací a na problematiku transferu technologií činí naše služby...

Právní poradenství v oblasti problematiky veřejné podpory je nedílnou součástí našich služeb pro veřejný sektor, zejména pro poskytovatele podpor z různých dotačních programů. Poradenství při nastavení projektů s prvky veřejné podpory Poradenství...

Naše intenzívní zaměření na problematiku Public Private Partnership (PPP) přineslo řadu úspěšných projektů veřejné infrastruktury a veřejných služeb s využitím financování z veřejných a soukromých zdrojů.  Kancelář je členem Asociace PPP, partner kanceláře JUDr. Karel...

Specializace na poradenství a audity v oblasti projektů financovaných z fondů EU včetně jejich administrace, a to zejména v rámci 7.RP, CIP, OPPI, OPLZZ, OP VaVpI, OPVK, IOP, přinesla kanceláři celou řadu zajímavých příležitostí k poskytování...

-