V našem podniku jsou mzdy určovány platovými výměry, přičemž někteří zaměstnanci namítají, že mzdu l

error: