Úvod  |  Soukromý sektor  |  Fúze & akvizice

Fúze & akvizice

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři poskytuje komplexní právní služby v oblasti přeměn společností zejména formou sloučení, splynutí, převzetí jmění hlavním společníkem resp. akcionářem, rozdělení společností, squeeze out apod. Tyto služby jsou klientům nabízeny formou „na klíč“. V takovém případě kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři na základě udělených plných mocí zpracuje veškerou právní dokumentaci, koordinuje své výstupy s auditory, daňovými poradci, znalci a dalšími externími spolupracovníky klienta, připraví veškeré podklady k rozhodnutí příslušných orgánů společností, zajistí veškerá nezbytná zveřejnění a oznámení informací a zajistí též zápis provedené přeměny do obchodního rejstříku. V případě požadavku klienta na současné zajištění  všech dalších služeb obvykle souvisejících s přeměnou společností (audit, účetní, finanční či daňové poradenství, oceňování podniku apod.) se nabízí efektivní využití tzv. multidisciplinárních služeb v úzké spolupráci s poskytovateli odborných poradenských služeb v oblasti auditu a daňového, transakčního a podnikového poradenství.

U globálních transakcí přesahující rozměr České republiky se vedle toho nabízí využití spolupráce se zahraničními advokátními kancelářemi, především pak s kancelářemi  spolupracujícími s tzv. "Big Four".

JUDr. Pavel Holec je pro jeho zkušenosti v tomto sektoru práva doporučován v publikaci Global Counsel.

Více informací o dalších realizovaných transakcích, nabízených službách a jejich podmínkách Vám v případě zájmu rádi na požádání sdělíme.