Úvod  |  Soukromý sektor  |  Obchodní smlouvy

Obchodní smlouvy

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři nabízí komplexní služby a právní poradenství při  strukturování, přípravě textu, projednávání obsahu, pozdější realizaci i ukončování obchodních smluv všeho typu pro podnikatelskou činnost na území České republiky a zajišťuje veškeré s tím související záležitosti. Služeb advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři na tomto poli průběžně využívá celá řada velkých nadnárodních seskupení, zahraničních firem, ale i ryze českých společností, neboť služby jsou známy svou kvalitou, rychlostí i přiměřenou cenou.

Ve spolupráci s poskytovateli odborných poradenských služeb v oblasti auditu a daňového, transakčního a podnikového poradenství můžeme průběžně poskytovat i odborné poradenství týkající se daňových či speciálních finančních otázek ve vztahu k obchodním smlouvám. U globálních transakcí přesahujících rozměr České republiky se pak nabízí využití spolupráce se zahraničními advokátními kancelářemi.

Více informací  o nabízených službách Vám v případě zájmu rádi na požádání sdělíme.