Úvod  |  Soukromý sektor  |  Pracovní právo

Pracovní právo

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři poskytuje široké spektrum služeb, které zahrnují veškeré aspekty pracovního práva v České republice i s ohledem na členství ČR v Evropské unii. Poradenské služby v pracovněprávní oblasti se zaměřují jednak na preventivní opatření, která mají minimalizovat rizika při kontrolách zaměstnavatelů prováděných státními orgány, tak i na vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, zejména pak na eliminaci možných negativních důsledků při ukončování pracovních poměrů (neplatnost výpovědi apod.).  Vedle strukturování a přípravy smluv samotných, výpovědí  či jiných písemností právní povahy se kancelář zaměřuje i na poradenství týkající se:

 • optimalizace strukturování pracovního vztahu, pozdější realizaci i ukončování pracovních smluv
 • práv, povinností a nároků vyplývajících pro zaměstnance i zaměstnavatele z existujícího pracovního poměru, včetně povinného sociálního a zdravotního pojištění
 • podmínek získání pracovního povolení pro cizince
 • možností a nároků vyplývajících z ukončení pracovního poměru (včetně hromadného propouštění)
 • doložek týkajících se zákazu konkurence
 • možností outsourcingu
 • vztahů k odborům (kolektivní smlouvy apod.) či k jiným představitelům zaměstnanců (Rada zaměstnanců, Evropská rada zaměstnanců) - poradenství o povinnostech vůči zaměstnancům při slučování podniků apod.
 • řešení otázek souvisejících s odpovědností zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovních úrazů a nemocí z povolání apod.
 • zastupování v pracovních sporech před soudy

Ve spolupráci s ostatními specialisty zajišťujeme komplexní poradenství včetně daňových otázek ve vztahu k ujednání či plnění dle smluv z oblasti pracovního práva. Uznání v této oblasti se již v minulosti dostalo kanceláři např. v publikaci PLC Which Lawyer. V roce 2012 zpracovala kancelář pro MŠMT v rámci projektu EF-TRANS významnou analýzu pracovněprávních vztahů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Nejvýznamnější reference:

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Analýza pracovněprávních vztahů ve VVŠ a ve V.V.I: ve vazbě na oblast VaVaI a následné využití výsledků VaVaI v praxi.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Pracovně-poradenské služby s mezinárodním prvkem v oblasti pracovního práva pro projekt  Laboratoře chemické robotiky, prestižní grant na řešení výzkumného projektu v 7. Rámcovém programu  IDEAS („Projekt“). Součástí poradenství poskytovaného v rámci Projektu byla zejména příprava dokumentů předkládaných Evropské Komisi, zejména tzv. Supplementary Agreement (jako příloha pracovní smlouvy vědeckého pracovníka) a řešení souvisejících pracovněprávních otázek, včetně řešení otázek ochrany duševního vlastnictví.
 • Skupina INDITEX, řešení veškerých pracovně-právních agend skupiny společností spadající pod skupinu management INIDTEX, S.A. v ČR, tedy ZARA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., Massimo Dutti Česká republika, s.r.o., Bershka Česká republika, s.r.o., Stradivarius Česká republika, s.r.o.;
 • AVON Cosmetics, Analýza rizik a nastavení pracovně-právních vztahů v rámci obchodní spolupráce, zpracování relevantních doporučení a znění smluv;
 • Řešení veškerých pracovně-právních agend společností Pittsburgh Corning ČR, Deichmann, LEISER, Brandbank, ADC Telecommunications, KOSTAL Kontakt Systeme atd.;
 • Velké množství (zpravidla úspěšně pro klienta zakončených) pracovně-právních sporů.