Úvod  |  Soukromý sektor  |  Spory, arbitráž

Spory, arbitráž

Kancelář má rozsáhlou praxi v zastupování tuzemských a zahraničních společností před obecnými i rozhodčími soudy včetně mezinárodních rozhodčích soudů v zahraničí, zejména v obchodních, občanských a pracovních sporech. Kancelář dále poskytuje právní poradenství v administrativních řízeních před správními orgány a zastupuje klienty také při přezkumu rozhodnutí správními soudy. Kancelář dosáhla významných úspěchů v žalobách zejména v daňových věcech včetně řady úspěchů  v kasačních stížnostech u Nejvyššího správního soudu ve věcech přezkumu nezákonných rozhodnutí finančních úřadů. JUDr. Karel Zuska rozhodoval před vstupem do advokacie řadu let jako soudce Obvodního soudu občanské i trestní spory. Oba partneři jsou zapsáni na listině rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a aktivně v těchto komorách působí.  Partneři a jejich kancelář jsou pro své profesionální a kvalitní služby pravidelně doporučováni v publikacích vydavatelství  PLC Dispute Resolution či PLC Which Lawyer.