Úvod  |  Soukromý sektor  |  Právo duševního...

Právo duševního vlastnictví

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři se v oblasti práva duševního vlastnictví zaměřuje na správu portfolií průmyslových práv, software a jeho právní ochranu, autorské právo, doménová jména, know-how a ochranu obchodního tajemství, léčiv a zdravotnických prostředků. Poskytuje poradenství při nakládání s duševním vlastnictvím v rámci projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Významně se podílí na realizaci projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy EF-TRANS, a to mj. zpracováním metodik v oblasti ochrany duševního vlastnictví a licencí.  Kancelář poskytuje komplexní poradenství, ať již se jedná o otázky nesporné, jako např. příprava smluvních ujednání a právní poradenství s tím spojené, či o spornou agendu týkající se porušování těchto práv a následných soudních jednání jak v rámci práva soukromého (předběžná opatření, žaloby apod.), tak v rámci práva veřejného (celní opatření na ochranu těchto práv apod.). Kancelář poskytuje služby i v oblasti ochrany osobnosti a nekalé soutěže, jakož i v oblastech souvisejících, např. v otázkách ochrany osobních údajů či výrobkového marketingu, reklamních aktivit a právní regulace související s ochranou spotřebitele. Uznání v oblasti IP se dostalo kanceláři např. v publikaci PLC Which Lawyer.

Nejvýznamnější reference:

 • Aventis Pharma - řízení ve věci ochrany patentů na léčbu onkologických onemocnění proti výrobci generických léčiv;
 • MAPED S.A.S.; Quiksilver, Inc.; Volvo Trademark Holding AB; Le Sportsac, Inc.; Société BIC - poskytování právních služeb v boji proti dovozu a prodeji padělků;
 • FremantleMedia Limited; FremantleMedia Operations BV - poskytování právních služeb přednímu světovému tvůrci, producentovi a distributorovi televizní zábavy při ochraně jeho duševního vlastnictví;
 • Pittsburgh Corning Europe - právní poradenství ve věci porušování patentových práv;
 • Google, Inc.; Honeywell International Inc.; Lenovo Technology B.V.; MasterCard International Inc.; MetLife, Inc.; PepsiCo, Inc.; Diversey Group; The Network, Inc.; Tiffany & Co (UK) Holdings Limited; General Electric Group; Deichmann Group; Inditex Group právní poradenství ve věci ochrany osobních údajů a nevyžádaných obchodních sdělení;
 • Asociace leteckých výrobců, Právní poradenství v souvislosti s ochranou práva duševního vlastnictví, vypracování právního stanoviska k otázce vlastnictví a práv k duševnímu vlastnictví
 • Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, právní poradenství v souvislosti s ochranou práva duševního vlastnictví, jakožto součást vypracované Metodiky V – Zakládání firem, a to v rámci Projektu Efektivního transferu znalostí (EF-TRANS);
 • Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, právní poradenství v souvislosti s ochranou práva duševního vlastnictví, a to v rámci vypracované Metodiky IV – Využití licencí, která je součástí Projektu Efektivního transferu znalostí (EF-TRANS);
 • Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, právní poradenství v souvislosti s ochranou práva duševního vlastnictví, a to v rámci vypracované Metodiky II – Ochrana duševního vlastnictví, která je součástí Projektu Efektivního transferu znalostí (EF-TRANS);
 • Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, právní poradenství v souvislosti s ochranou práva duševního vlastnictví a to v rámci vypracované Analýzy A – „Analýza dopadů změn právního prostředí a dopadů reformy systému výzkumu, vývoje a inovací na vnitřní předpisy veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných organizací a na jejich aktivity“, která je součástí Projektu Efektivního transferu znalostí (EF-TRANS);
 • Technologická agentura České republiky, Právní poradenství v souvislosti s ochranou práva duševního vlastnictví, které bylo součástí právního stanoviska týkajícího se otázek veřejné podpory a nakládaní s výsledky v rámci programu ALFA (Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA)
 • Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Právní poradenství v souvislosti s ochranou práva duševního vlastnictví, pro projekt  DEVISER (koncepční otázky- řešení IPR na úrovni instituce, projektové poradenství OP VaVpI, příprava partnerské smlouvy a pod, včetně otázek ochrany práv k duševnímu vlastnictví).
 • Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Právní poradenství v souvislosti s ochranou práva duševního vlastnictví pro projekt  AMS (projektové poradenství OP VaVpI, příprava partnerské smlouvy a pod, včetně otázek ochrany práv k duševnímu vlastnictví),
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, pracovně-poradenské služby s mezinárodním prvkem v oblasti pracovního práva pro projekt  Laboratoře chemické robotiky, prestižní grant na řešení výzkumného projektu v 7. Rámcovém programu  IDEAS („Projekt“). Součástí poradenství poskytovaného v rámci Projektu byla zejména příprava dokumentů předkládaných Evropské Komisi, zejména tzv. Supplementary Agreement (jako příloha pracovní smlouvy vědeckého pracovníka) a řešení souvisejících pracovněprávních otázek, včetně řešení otázek ochrany duševního vlastnictví.