Úvod  |  Soukromý sektor  |  Obchodně-právní vztahy

Obchodně-právní vztahy

Kancelář poskytuje komplexní právní poradenství při strukturování, projednávání obsahu, realizaci i ukončování veškerých typů obchodních smluv pro podnikatelskou praxi na území ČR. Ve spolupráci s poskytovateli specializovaných poradenských služeb v oblasti auditu a daňového, transakčního a podnikového poradenství zajišťujeme poradenství týkající se daňových otázek či speciálních transakčních či podnikových specifik. Typické služby na poli práva obchodních společností zahrnují zejména:

 • Zakládání obchodních společností včetně tzv. SPV společností (včetně získání všech oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti) a rušení obchodních společností včetně služeb souvisejících s likvidací.
 • Nabývání a prodej obchodních společností či jejich podílů (včetně zajištění souvisejícího akvizičního právního auditu či záležitostí týkajících se hospodářské soutěže).
 • Vedle právního auditu zajišťujeme komplexní transakční poradenství v oblasti finančního auditu, daňového, transakčního a podnikového poradenství.
 • Služby zahrnují též zastupování klientů v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
 • Korporátní služby spočívající v běžném „corporate housekeeping“ a provádění veškerých změn týkající se existujících společností, změn interních dokumentů, revize obsahu společenských smluv, stanov, povinné nabídky při výkupu akcií, squeeze-out.
 • Poradenství při strukturování i ukončení právních vztahů s členy statutárních orgánů společností či členy vrcholového managementu.

Ve spolupráci s partnerskými zahraničními kancelářemi nabízíme rovněž komplexní poradenství v transakcích přesahujících hranice České republiky.

Nejvýznamnější reference:

 • Projekt a provedení sloučení významného výrobce automobilových komponentů, VK nástupnické společnosti přes  2,5mld Kč.
 • Reorganizace ŠKODA - AUTO a.s. - Komplexní právní poradenství ve spolupráci s Ernst & Young - při transformaci součásti ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola na samostatný právní subjekt.
 • Poradenství při vnitřní reorganizaci v koncernu jednoho z předních světových výrobců chladících a A/C technologií (unifikace struktury řízení ve skupině).
 • Restrukturalizace holdingu společností Kinský dal Borgo, cca 1 mld. Kč;
 • Fůze skupiny společností SKF a LINCOLN, cca 1 mld. USD worldwide;
 • Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., projekt zamýšlené akvizice společnost poskytující inženýrské služby v oblastech ochrany životního prostředí a vodního hospodářství, objem transakce cca 100 mil. Kč.
 • CABOT Czech Holding Company / CS CABOT - restrukturalizace holdingu společností.