Úvod  |  Soukromý sektor

Soukromý sektor

Kancelář poskytuje komplexní právní poradenství při strukturování, projednávání obsahu, realizaci i ukončování veškerých typů obchodních smluv pro podnikatelskou praxi na území ČR. Ve spolupráci s poskytovateli specializovaných poradenských služeb v oblasti auditu a...

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři poskytuje široké spektrum služeb, které zahrnují veškeré aspekty pracovního práva v České republice i s ohledem na členství ČR v Evropské unii. Poradenské služby v pracovněprávní oblasti se zaměřují jednak...

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři má bohaté zkušenosti v oblasti transakcí s nemovitostmi; její poradenská činnost  se dotýká  veškerých aspektů těchto transakcí, včetně zakládání speciálních právnických subjektů (SPV) za účelem nabytí...

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři poskytuje právní služby v oblasti tzv. spotřebitelského práva řadě mezinárodních společností zabývajících se distribucí a maloobchodním prodejem na českém trhu. Kancelář nabízí praktické zkušenosti a poradenství i při...

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři se v oblasti práva duševního vlastnictví zaměřuje na správu portfolií průmyslových práv, software a jeho právní ochranu, autorské právo, doménová jména, know-how a ochranu obchodního tajemství, léčiv a zdravotnických...

Kancelář má rozsáhlou praxi v zastupování tuzemských a zahraničních společností před obecnými i rozhodčími soudy včetně mezinárodních rozhodčích soudů v zahraničí, zejména v obchodních, občanských a pracovních sporech. Kancelář dále poskytuje právní poradenství v...

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři poskytuje komplexní právní služby v oblasti přeměn společností zejména formou sloučení, splynutí, převzetí jmění hlavním společníkem resp. akcionářem, rozdělení společností, squeeze out apod. Tyto služby jsou klientům...

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři zastupuje klienty v různých typech úpadkového řízení, tj. konkurs, reorganizace či jiné způsoby řešení úpadku. Z minulosti máme praktické zkušenosti s procesy finančního ozdravení a restrukturalizace domácích bank i...

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři má rozsáhlé zkušenosti a nabízí právní poradenství a profesionální služby týkající se různých aspektů práva hospodářské soutěže, ať již jde o transakce realizované na území České republiky, anebo globálnější transakce...

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři nabízí komplexní služby a právní poradenství při  strukturování, přípravě textu, projednávání obsahu, pozdější realizaci i ukončování obchodních smluv všeho typu pro podnikatelskou činnost na území České republiky a...

S poskytováním komplexních právních služeb v oblasti přeměn společností, akvizic, práva obchodních společností a práva hospodářské soutěže úzce souvisí i poradenství advokátní kanceláře HOLEC, ZUSKA & Partneři v rámci tzv. převzetí společností, a to jak...

S poskytováním komplexních právních služeb advokátní kanceláře HOLEC, ZUSKA & Partneři v oblasti transakcí zahrnujících přeměny či přejímání společností úzce souvisí i služby spočívající v provedení tzv. právního (akvizičního) auditu společností (due...