Slovo úvodem k právní úpravě úpadku podle nového insolvenčního zákona

error: