Úvod  |  Publikace

Odborné články

Celkem záznamů: 304  |  Počet stran: 51

Mimořádné moratorium jako krizové insolvenční opatření ke zmírnění dopadů...

04.06.20 | Novinky

Dne 24. 4. 2020 došlo k nabytí účinnosti zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o... Více

Odklad povinnosti některých dlužníků podat dlužnický insolvenční návrh

20.05.20 | Novinky

V souvislosti s výskytem epidemie koronaviru a přijatými mimořádnými opatřeními, které měly markantní dopad nejen na podnikatelskou sféru, vyvstala ve společnosti potřeba reagovat na důsledky těchto přijatých opatření, a proto byl přijat... Více

Novela ZOK: společnost s ručením omezeným – část 3.

07.05.20 | Novinky

Dne 13. 2. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2020 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), a další související... Více

Novela ZOK: společnost s ručením omezeným – část 2.

21.04.20 | Novinky

Dne 13. 2. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2020 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), a další související... Více

Doing Business in the Czech Republic 2020

14.04.20 | Novinky

Our law firm annualy updates its own executive guide to Doing Business in the Czech Republic. The 2020 version is now available at the link provided below. Více

Novela ZOK: společnost s ručením omezeným – část 1.

06.04.20 | Novinky

Dne 13. 2. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2020 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), a další související... Více