Úvod  |  Publikace

Odborné články

Celkem záznamů: 304  |  Počet stran: 51

Vybrané novinky v pracovním právu a právu sociálního zabezpečení (2017-2018)

10.04.18 | Novinky

V roce 2017 a na počátku roku 2018 došlo k řadě legislativních změn v oblasti pracovního práva i práva sociálního zabezpečení – tyto změny se týkají například agenturního zaměstnávání, pracovnělékařských služeb nebo nemocenského... Více

Průlom v judikatuře k poskytování informací o odměňování ve veřejné sféře

04.04.18 | Novinky

Pracovníci placení z veřejných prostředků se loni na podzim dočkali díky novému výkladu Ústavního soudu zvýšené ochrany svého práva na ochranu soukromí. Zatímco dosavadní rozhodovací praxe soudů ve vztahu k poskytování informací o odměňování... Více

Spolupráce s fakultou strojní ČVUT na významném projektu

13.02.18 | Novinky

Dne 13.2.2018 proběhla v budově rektorátu ČVUT tisková konference za účasti předsedy vlády v demisi Andreje Babiše, velvyslance Spojených států amerických Stephena Kinga, českého a evropského vedení koncernu General Electrics Aviation, pana... Více

Aplikace správního řádu na dotační řízení

05.02.18 | Novinky

Od 1. ledna 2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), provedená zákonem č. 367/2017 Sb., která se výrazně dotkla procesu poskytování dotací a... Více

GDPR v oblasti výzkumu a vývoje – desatero povinností

24.01.18 | Novinky

Do nabytí účinnosti nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů[1] (GDPR) 25. května 2018 zbývají přibližně čtyři měsíce. Na seminářích a konferencích, jakož i v rámci každodenního poradenství, dostáváme četné dotazy týkající se této... Více

K novému zákonu o platebním styku

15.01.18 | Novinky

13. ledna 2018 nabyl účinnosti zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, který byl přijat za účelem transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2015/2366 ze dne 25. 11. 2015, o platebních službách na vnitřním trhu (tzv.... Více