Úvod  |  Publikace

Odborné články

Celkem záznamů: 304  |  Počet stran: 51

Nové limity pro nadlimitní zakázky budou od ledna a budou nižší

02.12.19 | Novinky

Limity rozlišující podlimitní veřejné zakázky od nadlimitních veřejných zakázek se od 1. ledna 2020 sníží, zadavatelé tedy budou nadlimitní zadávací řízení vyhlašovat častěji než dosud. Více

Naše advokátní kancelář opět mezi doporučovanými kancelářemi v rámci PFR 2019

05.11.19 | Novinky

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři opět získala za výsledky dosažené v roce 2018-2019 ocenění jako doporučovaná advokátní kancelář pro kategorii veřejných zakázek a zařadila se tak mezi 15 nejelpších kanceláří v tomto oboru. Více

Změna zákona o investičních pobídkách

21.10.19 | Novinky

Dne 6. září 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 72/2000 Sb, o investičních pobídkách a změně některých dalších zákonů (dále jen „novela“), která tvoří základní rámec podmínek pro poskytování investičních pobídek. Novela přináší kompetenční... Více

Zrušení karenční doby, předstíraná práceneschopnost a možnosti zaměstnavatele

17.07.19 | Novinky

S účinností od 1. července 2019 se novelou zákoníku práce[1] ruší tzv. třídenní karenční doba. Zaměstnavatelé pak budou povinni zaměstnancům v dočasné pracovní neschopnosti vyplácet náhradu mzdy již od první zameškané směny, a nikoliv až... Více

Částečné zrušení apostilování v rámci Evropské unie

09.07.19 | Novinky

Více než devítileté intenzivní snahy Evropské unie o zjednodušení dosavadního systému uznávání veřejných listin v cizině byly (aspoň částečně) završeny dne 16. února 2019, kdy vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU... Více

Změny v zákoně o svobodném přístupu k informacím

02.07.19 | Novinky

Dne 24. dubna 2019 nabyl účinnosti zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (dále též „novela“), přičemž část patnáctá tohoto zákona novelizuje zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném... Více