Úvod  |  Publikace  |  Odborné články

Odborné články

Celkem záznamů: 16  |  Počet stran: 3

«123»

Nový systém elektronických tržišť veřejné správy

20.01.12

ČLÁNEK - Více komodit, mnohonásobně větší finanční objem, kromě veřejných zakázek malého rozsahu i zjednodušené podlimitní řízení, jednoduché, ale zároveň závazné postupy, pět silných koncesionářů zajišťujících provoz, užívání e-tržišť hrazené... Více

Služby obecného hospodářského zájmu v roce 2012

18.01.12

ČLÁNEK - Evropská komise přijala dne 20. prosince 2011 nový balíček pravidel EU pro státní podpory, který s účinností od 31. ledna 2012 upravuje posuzování náhrad z veřejných prostředků za služby obecného hospodářského zájmu (kompenzace)... Více

Může zanedbání kontroly zaměstnance vést až ke zrušení organizace?

15.01.12

ČLÁNEK - Dnem 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Zákon zavádí dosud u nás neznámou koncepci trestní odpovědnosti organizací. Více

K odstranění tzv. zákazu souběhu funkcí a možnostem řešení vztahu společnost...

03.01.12

ČLÁNEK - S účinností od 1. 1. 2012 se mění právní úprava obchodního vedení společnosti. Novela obchodního zákoníku provedená zákonem č. 351/2011 Sb. zavádí zcela nový institut, a to pověření obchodním vedením. Podle... Více