Úvod  |  Publikace  |  Odborné články

Odborné články

Celkem záznamů: 16  |  Počet stran: 3

«123»

K zadávání dalších (nových) prací témuž zhotoviteli v rámci zákonných limitů...

27.09.12

Novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ), provedená zákonem č. 55/2012 Sb., se významnou měrou dotkla rovněž stavebních zakázek; cílem nové právní úpravy je mimo jiné i sjednocení specifikace předmětu veřejných zakázek na... Více

K reálné vynutitelnosti práva v České republice více než 20 let po revoluci...

15.09.12

ČLÁNEK - Zřejmě nikdo nepochybuje o tom, že důvěra v soudní rozhodnutí a reálná vynutitelnost práva zcela jistě patří mezi základní atributy právního státu a jako taková by měla být prosazována a chráněna. S tímto cílem, tedy především... Více

Právo stavby v novém občanském zákoníku

15.08.12

ČLÁNEK - S účinností nového občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., dále „NOZ“) k 1. lednu 2014 bude do českého právního řádu po padesáti letech opět zavedeno právo stavby. Jedná se o věcné právo k věci cizí, které zatěžuje pozemek... Více

Nemovité věci v novém občanském zákoníku

01.08.12

ČLÁNEK - Jednou ze zásadních novinek, které s účinností od 1. ledna 2014 přináší nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb., dále „NOZ“), je koncepce nemovitých věcí. V této souvislosti dochází mimo jiné k návratu ke staré... Více

Prokura v novém občanském zákoníku

01.06.12

ČLÁNEK - Prokura, coby institut sloužící k zastoupení podnikatele, je v novém občanském zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ“), který nabude účinnosti ke dni 1. ledna 2014, upravena obecně a jednotně v jeho obecné části,... Více

Ochranná známka jako předmět exekuce

15.05.12

ČLÁNEK - Ochrannou známku lze v tomto kontextu chápat jako samostatné právo ve smyslu § 118 odst. 1 občanského zákoníku, zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění, jež je způsobilé být předmětem vlastnictví a právních vztahů. Jedná se tedy o... Více