Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 288  |  Počet stran: 49

Přezkum poskytování informací: rektor z žalovaného žalobcem

03.02.21

Jakým způsobem se mohou veřejné vysoké školy, ale i veřejné výzkumné instituce, popřípadě další instituce, coby povinné subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bránit u soudu poté, co dle novely tohoto zákona... Více

„Zabalená“ odpadová novela zákona o zadávání veřejných zakázek je na spadnutí

07.12.20

Téměř po roce cesty návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „Zákona“), legislativním procesem je nyní tento Zákon doslova na... Více

Soud dal za pravdu VŠ ve sporu s MŠMT v tom, že poskytovatel dotace musí...

15.10.20

V nedávné době vydal Městský soud v Praze zajímavý rozsudek, kterým vyhověl žalobě naší klientky – veřejné vysoké školy proti rozhodnutí o neposkytnutí dotace. Rozhodnutí je zajímavé zejména tím, pokud je nám z dostupných zdrojů známo, že... Více

Výpočet dovolené ve světle novely zákoníku práce

03.08.20

Dlouho očekávaná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „novela“ a „zákoník práce“), jejímž cílem bylo zjednodušit realizace práv zaměstnavatele a zaměstnance při výkonu práce, podpořit komunikaci mezi smluvními stranami a... Více

Zákaz konkurence u kapitálových obchodních společností v novele zákona o...

23.06.20

V rámci novely ze dne 13. 2. 2020, vyhlášené ve Sbírce zákonů jako zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2020 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen... Více

Příspěvek státu na nájemné podnikatelům (program „Covid- Nájemné“)

08.06.20

Vláda České republika projednala dotační program připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pod názvem „COVID – Nájemné“. Uvedený program má pomoci podnikatelům, kterým byl mimořádnými opatřeními v důsledku pandemie Covid- 19 zakázán prodej... Více