Prokazování splnění základních kvalifikačních předpokladů zahraničním dodavatelem

error: